Mr. E. Derksen

Gespecialiseerd in het asielrecht en het reguliere vreemdelingenrecht.

Elisabeth Derksen (1978) is geboren en getogen in Arnhem. Zij is haar rechtenstudie begonnen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, van waaruit ze ook een jaar in Spanje heeft gestudeerd.

Zij is in 2003 afgestudeerd in zowel Nederlands Recht als Internationaal en Europees Recht. Mr. Derksen heeft tevens de duale afstudeerrichting migratierecht aan de Nijmegen Law School gevolgd.

Na haar afstuderen heeft zij een jaar als jurist gewerkt bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel, waarna zij vol overtuiging heeft gekozen voor de (sociale) advocatuur.

Sinds 1 juli 2017 houdt zij kantoor aan de Oranjestraat 3L te Velp.
Mr. Derksen is gespecialiseerd in het asielrecht en het reguliere vreemdelingenrecht.

Zij is lid van de Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen (WRV), de Werkgroep Rechtsbijstand Vreemdelingen (Forum) en de Specialisatievereniging Asiel en Migratierecht.

Rechtsgebieden

Mr. E. Derksen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd rechtsgebieden geregistreerd: bestuursrecht, asiel- en vluchtelingenrecht en vreemdelingenrecht.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Tarieven

Uurtarief

Een cliënt kan op betalende basis en op basis van gefinancierde rechtsbijstand door een advocaat worden bijgestaan. Ons kantoor biedt beide mogelijkheden aan.

Toevoeging

Indien een advocaat voor u een zaak behandelt op basis van gefinancierde rechtsbijstand betekent dit dat u voor een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand in aanmerking komt. U betaalt in dat geval een eigen bijdrage aan de advocaat. Het restant van de vergoeding voor de advocaat betaalt de overheid. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. U mag bijvoorbeeld niet meer dan een bepaald maximum aan inkomen en vermogen hebben.

Niet voor alle zaken wordt echter een toevoeging verleend. Voor inzage in de voorwaarden kunt u klikken op deze link, www.rvr.org. Naast de eigen bijdrage kunnen overigens nog wel griffierechten voor de rechtbank en andere vergoedingen verschuldigd zijn. Bijvoorbeeld voor het opvragen van uittreksels.

Betalende zaken

Voor betalende zaken geldt normaal gesproken een uurtarief van €175,00 per uur exclusief 5% kantoorkosten en 21% BTW. In voorkomende gevallen kan een vast tarief worden afgesproken. Bij vragen over de kosten kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen.

Contact

Bezoekadres

Oranjestraat 3L
6881 SB Velp (Gld)

Tel. 026 848 28 68
Fax 026 213 19 15

receptie@derksenadvocatuur.nl
www.derksenadvocatuur.nl

De advocaten van Derksen Advocatuur staan in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 335 35 35, info@advocatenorde.nl